W dniach 04 i 05 czerwca 2024 r. na kampusie Politechniki Bydgoskiej odbyła się „I Konferencja Bezpieczeństwa Napraw Pojazdów”. Podczas konferencji poruszano tematy związane z popularyzacją wiedzy na temat naprawy środków transportu, transferu wiedzy i technologii napraw pojazdów oraz tworzenia platformy współpracy między środowiskiem branżowym a jednostkami naukowymi.

Organizatorem konferencji była Katedra Eksploatacji Maszyn i Pojazdów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej oraz Instytut Technologii Karoserii. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Partnerami technologicznymi były firmy HERKULES Auto-Technika oraz GYS France, które udostępniły na to wydarzenie najnowsze rozwiązania technologiczne. Pozytywny odbiór i duże zainteresowanie wydarzeniem skłaniają organizatorów do przygotowania kolejnej edycji konferencji. W wydarzeniu uczestniczyło 105 osób.

czytaj inne

Najnowsze posty