urządzenie do pomiaru geometrii układu jezdnego

HERKULES TRUCK-EXAM™

  • Wszystkie kąty pionowe mierzone podczas jednego pomiaru,

  • Elektroniczno-laserowy pomiar kątów,

  • Kąty poziome mierzone laserowo,

  • Aplikacja TRUCK-REPORT™ ułatwia pomiary oraz tworzy protokoły.

  • Połączenie głowic z komputerem za pomocą Wi-Fi,

  • Aplikacja na tablety i smartfony.

Urządzenie przeznaczone jest do dokonywania kontroli i pomiarów wszystkich niezbędnych parametrów układu jezdnego, osi i ram pojazdów użytkowych. Może być stosowane zarówno na stanowiskach napraw powypadkowych, podczas napraw mechanicznych, jak i diagnostyki. W wersji podstawowej spełnia funkcję urządzenia do pomiaru i regulacji geometrii kół i osi. Po doposażeniu w osprzęt do pomiaru kształtu ram jego zastosowanie rozszerza się o wykrywanie krzywizny ram.

TRUCK-EXAM™ jest elektroniczno-laserowym urządzeniem do pomiaru geometrii układu jezdnego pojazdów użytkowych. Kąty pionowe mierzone są w sposób elektroniczny, a sygnał pomiarowy uzyskiwany jest z miniaturowych inklinometrów wysokiej klasy. Głowice pomiarowe w najnowszej wersji wyposażone są również w miniaturowe żyroskopy pozwalające na pomiary skrętu kół. Kąty poziome mierzone są metodą optyczną z wykorzystaniem laserów półprzewodnikowych.

TRUCK-EXAM™ może być wyposażony w komunikację Wi-Fi. Umożliwia ona wykonanie pomiaru większości parametrów (POCHYLENIE KÓŁ, WYPRZEDZENIE OSI SWORZNIA ZWROTNICY, POCHYLENIE OSI SWORZNIA ZWROTNICY, MAKSYMALNY SKRĘT KÓŁ, RÓŻNICA SKRĘTU KÓŁ) w jednym pomiarze. Dodatkową zaletą jest natychmiastowe i bezpośrednie przesyłanie wyników do aplikacji na smartfonie lub komputerze.